KONTAKTY

VitaJuwel kontakty

ING. KAREL HAVLOVIC

Obchodný riaditeľ, komunikácia

VitaJuwel kontakty

BC. KATEŘINA HAVLOVICOVÁ

Finančné oddelenie, fakturácia

VitaJuwel kontakty

BC. JAN HAVLOVIC

Vedúci e-shopu, komunikácia