Laboratórne overovanie

*Kliknite pre viac informácii

FORMA OVERENIA: BIOLOGICKÝ POSUDOK

Funkčnosť metódy VitaJuwel oficiálne overilo v roku 2008 nezávislé nemecké laboratórium Hagalis AG, ktoré sa špecializuje na rozbory vody, potravín atď. Podľa ich štúdie z roku 2008 má metóda VitaJuwel využívajúca prírodné kamene pozitívny vplyv na vodu. Vyplýva to tak z biologického, ako aj z technického rozboru.

Na testovanie sa použili dve vzorky vody: prvá bola vzorka vody z vodovodu z mesta Überlingen pri Bodamskom jazere. Druhou bola tá istá vzorka vody ošetrená drahokamovou fiolou VitaJuwel. Podrobné výsledky testovania si môžete pozrieť nižšie. Z hľadiska získaných výsledkov sa uvažovalo o 2 smeroch: prvý na úrovni zmeny v molekulárnej štruktúre, druhý zohľadňoval zmeny na úrovni chemických parametrov.

Stručné zhrnutie: Pôsobenie drahokamových fiol ponorených do vody z vodovodu vedie k zmenám kryštalického usporiadania štruktúry vody. Výrobky VitaJuwel majú pozitívny vplyv na vodu z biologického aj technického hľadiska. Ponorením drahokamovej fioly do vzorky sa dosiahli hodnoty, ktoré sú zistiteľné len v pramenitej vode.

FORMA OVERENIA: ZMENA MOLEKULÁRNEJ ŠTRUKTÚR

Na nasledujúcich obrázkoch sú zhrnuté závery biologického hodnotenia zmien na úrovni molekulárnej štruktúry. Odborníci sa jednoznačne zhodujú. Na základe molekulárnej štruktúry môžeme priamo vyvodiť závery o prítomnosti znečisťujúcich látok vo vode.

Zmena molekulárnej štruktúry, príroda

UHOL 60° V PRÍRODE

Štruktúra nezaťaženého listu je pod uhlom približne 60°. Tento uhol v prírode symbolizuje zdravie a vitalitu. Nájdete ho takmer na všetkých miestach prírody a ich usporiadaní.

Zmena molekulárnej štruktúry, voda z vodovodu

VODA Z VODOVODNÉHO POTRUBIA

(400x zväčšené) Mikroskopická štruktúra obyčajnej vody z vodovodu. Usporiadanie štruktúry pod uhlom 90° naznačuje zaťaženie znečisťujúcimi látkami.

Zmena molekulárnej štruktúry, drahokamová voda VitaJuwel

VODA VITAJUWEL

(400x zväčšené) Pôsobením produktov VitaJuwel® získajú kryštáliky vody svoj pôvodný uhol 60°. Táto zmena / neutralizácia škodlivých účinkov na vodu bola laboratórne potvrdená v roku 2008.

FORMA OVERENIA: ZMENY CHEMICKÝCH PARAMETROV

Pri grafickom vyjadrení záverov biologického posudku možno kvalifikovať zvýšenie v 3 základných oblastiach hodnotenia kvality vody. Grafické znázornenie sa nachádza nižšie. (vľavo bežná voda z vodovodu, vpravo voda po 7 minútach pôsobenia drahokamovej fioly VitaJuwel)

Zmena chemických parametrov vzorka VitaJuwel
 
Neutrálna vzorka
 
Vzorka vitajuwel

LABORATÓRNE VÝSLEDKY VZORKY VODY UPRAVENEJ METÓDOU VITAJUWEL

VÝRAZNÉ ZLEPŠENIE KVALITY VODY Z VODOVODU
NEUTRALIZÁCIA NEGATÍVNE PÔSOBIACICH ZLOŽIEK
ZVÝŠENIE PODIELU MINERÁLOV
ZLEPŠENIE PH A OBSAHU KYSLÍKA
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ROVNOVÁHY
ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ SILY A ENERGIE
HODNOTY ZODPOVEDAJÚCE PRAMENITEJ VODE
VYSOKÁ BIOLOGICKÁ KVALITA
HODNOTY ZODPOVEDAJÚCE PRAMENITEJ VODE

FORMA OVERENIA: ZMENA ŠTRUKTÚRY KRYŠTÁLOVEJ VODY

Medzi ďalšie spôsoby overenia funkčnosti metódy VitaJuwel patrí zhotovenie mikrofotografie na základe zmrazenia vzorky vody. Na tomto princípe sa vplyvom drahokamov na vodu vytvorí určité usporiadanie, ktorého tvar jednoznačne vyjadruje vitalitu a čistotu ovplyvnenej vzorky. Test vody a jeho výsledky sú znázornené nižšie.

Vzorka destilovanej vody pod mikroskopom

VZORKA DESTILOVANEJ VODY.

Táto fotografia bola urobená pod mikroskopom v laboratóriu HadoLife pri teplote -30 °C. Zakladateľom tohto laboratória bol Dr. Masaru Emoto.

Mikrofotografia drahokamovej vody od VitaJuwel pod mikroskopom

VZORKA DESTILOVANEJ VODY UPRAVENEJ METÓDOU VITAJUWEL

Tá istá vzorka vody po vložení drahokamovej fioly VitaJuwel. Fiola bola ponechaná vo vode 7 minút. Obrázky jasne dokazujú pozitívny účinok prírodných produktov VitaJuwel na vodu, do ktorej sú vložené.

ZÁVER BIOLOGICKÉHO POSUDKU

Testovanie nemeckého laboratória Hagalis AG v roku 2008 potvrdilo úplnú funkčnosť a účinnosť metódy VitaJuwel.

ZÁVER BIOLOGICKÉHO POSUDKU:

Z biologického aj technického hľadiska sa preukázalo veľmi očividné zvýšenie kvality vody po úprave zariadením od spoločnosti VitaJuwel. Výsledkom je, že vzorka dosahuje úroveň kvality, ktorá je inak známa len pre pramenitú vodu. V porovnaní s neutrálnou vzorkou alebo aj inou porovnateľnou vodou z vodovodu možno pozorovať výrazný skok v kvalite. Tento test dokazuje, že metóda VitaJuwel dosiahla úroveň kvality vody, ktorá je známa len pre pramenitú vodu.

KRYŠTÁLOVÁ EDÍCIA DR. EMOTO

Pre ďalší pohľad na účinok a vplyv vody s drahými kameňmi vám predstavujeme Kryštálovú edíciu. Dr. Masaru Emoto v spolupráci so spoločnosťou VitaJuwel vytvoril 3 zmesi drahých kameňov. Pre každú zmes drahých kameňov zhotovil jednu originálnu mikrofotografiu. Porovnaním zmesi drahých kameňov a usporiadania kryštálov vody na danej vzorke môžeme jednoznačne konštatovať originálne usporiadanie pre každú zmes.

Je potrebné poznamenať, že na dokonalé overenie účinku jednej zmesi drahých kameňov na vodu je potrebných celkovo 50 vzoriek mikrofotografií zmrazených na teplotu -30 °C. Z tohto hľadiska je možné jednoznačne hodnotiť rozdiely v nastavení vody, ktorú konzumujeme, a jej vplyv na náš organizmus.

Mikrofotografia drahokamové zmesi Vášeň

Vášeň

halit s karneolom

Zmes drahých kameňov halit karneol
Mikrofotografia drahokamové zmesi Vízia

Vízia

ryzi šungit s krištálom

Zmes drahých kameňov rýdzi šungit, kryštál
Mikrofotografia drahokamové zmesi Zlatý okamih

Zlatý okamih

zlato, halit, granát

Zmes drahých kameňov Zlatý okamih, drahokamy zlato, halit, granát
MASARU EMOTO A VITAJUWEL

MASARU EMOTO A JEHO VÝSKUM

"Na svete neexistuje žiadna iná látka, s ktorou by bola naša pohoda a zdravie tak úzko späté, ako je voda." Ak začnete odhaľovať tajomstvo vody, čoskoro objavíte meno Masaru Emoto. Tento japonský lekár alternatívnej medicíny prezradil svetu o tajomstvách vody viac ako ktokoľvek iný. Vďaka svojim vedomostiam a nadšeniu naučil Masaru Emoto milióny ľudí na celom svete milovať čistú vodu. Stal sa legendou v oblasti biológie a alternatívnej liečby.

Dr. Emoto dokázal, že voda je dôležitým nositeľom informácií. Urobil to tak, že odfotografoval mikroskopickú čiastočku vody - malý vodný kryštál, ktorý menil svoju štruktúru v závislosti od rôznych vonkajších faktorov. Prvú fotografiu urobil Masaru Emoto vo svojom laboratóriu v Tokiu. Okrem vedeckej hodnoty sú fotografie aj vyhľadávanými umeleckými dielami. V súčasnosti je v obehu niekoľko tisíc Emotových autorských fotografií vodných kryštálov.

VitaJuwel Ewald Eisen

SPOLUPRÁCA S VITAJUWEL

Výsledky Emotovho výskumu boli inšpirujúce. Spolupráca s Dr. Masaru Emotom pomohla upevniť a potvrdiť filozofiu značky VitaJuwel. Voda má pamäť. Štruktúra vody sa môže meniť vonkajšími vplyvmi. Táto skutočnosť pevne spája filozofiu VitaJuwel s legendárnym Masaru Emotom a prírodnými drahokamami ako mocným nástrojom na revitalizáciu vody.

"Spolupráca s Masaru Emotom bola pre spoločnosť VitaJuwel zlomová. Masaru Emoto prejavil záujem o našu metódu úpravy pitnej vody pomocou drahých kameňov uzavretých v sklenených fiolách. Naše obrovské úsilie predstaviť svetu prírodnú revitalizáciu vody ocenila žijúca legenda. Výsledkom spolupráce s Masaru Emotom a jeho laboratóriami HadoLife Europe je úžasná edícia Crystal Edition - zmesi vytvorené samotným Masaru Emotom. Skúsenosti, ktoré sme získali pri spolupráci s týmto skromným japonským velikánom, uplatňujeme dodnes. Považujeme ich za čisté zlato pre našu rodinnú značku VitaJuwel, na ktorú sme nesmierne hrdí," hovorí Ewald Eisen, zakladateľ spoločnosti VitaJuwel.

MASARU EMOTO

sa narodil v Jokohame v júli 1943 († 17. októbra 2014). Vyštudoval odbor humanitných a prírodných vied so zameraním na medzinárodné vzťahy na Jokohamskej univerzite. V roku 1986 založil v Tokiu spoločnosť IHM Corporation. V roku 1992 získal doktorát z alternatívnej medicíny na Open International University. V USA sa zoznámil so systémom vodných mikrozhlukov a magnetickou rezonanciou - tým sa začala jeho cesta na začiatok objavovania tajomstiev vody. Už ako uznávaný vedec a filozof uskutočnil rozsiahly výskum vody na celej planéte. Okrem iného zistil, že voda ukazuje svoju skutočnú podobu ako zmrznutý kryštál. Napísal mnoho úspešných kníh v japončine a jeho kniha Posolstvo vody (zväzky I, II a III) sa stala kľúčovou knihou na celom svete. Je autorom kníh Skryté posolstvá vo vode, Liečivá sila vody a Skutočná sila vody.