PERIDOT

PERIDOT POZITÍVNY POHĽAD NA ŽIVOT | VNÚTORNÁ ROVNOVÁHA
Zmes drahých kameňov, peridot, olivín, lapis lazuli, krištáľ

* VZHĽADOM NA PRÍRODNÝ CHARAKTER DRAHOKAMOV SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA ODCHÝLKY V ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DRAHOKAMOV A ICH ZMESÍ