RUŽENÍN

RUŽENÍN NEUTRALIZUJE STRACH | DÔVERA V SEBA SAMÉHO
Ruženín

* VZHĽADOM NA PRÍRODNÝ CHARAKTER DRAHOKAMOV SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA ODCHÝLKY V ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DRAHOKAMOV A ICH ZMESÍ