O drahokamoch všeobecne

O DRAHOKAMOCH VŠEOBECNE
O DRAHOKAMOCH VŠEOBECNE
Čo sa považuje za drahokam?

Každý drahokam možno opísať podľa jeho charakteristických fyzikálnych a chemických vlastností. Drahý kameň je reprezentovaný tromi základnými prívlastkami: trvanlivosť, krása a vzácnosť. V prírode sa veľmi zriedkavo vyskytujú dokonale čisté drahokamy; vo väčšine prípadov sa nachádzajú s rôznymi prímesami alebo obsahujú veľké množstvo inklúzií.

Základným parametrom delenia a klasifikácie minerálov je klasifikácia podľa tvrdosti. Nemecký mineralóg Friedrich Mohs vytvoril stupnicu tvrdosti. Podľa tejto Mohsovej stupnice tvrdosti možno jednotlivé minerály rozdeliť do skupín, ktoré majú spolu 10 stupňov.

Podľa tohto tradičného delenia možno drahokamy definovať ako drahokamy s vyššou tvrdosťou, t. j. patriace do hornej polovice tejto stupnice (od piateho do desiateho stupňa. Ďalším parametrom na definovanie drahého kameňa môže byť jeho priehľadnosť alebo priesvitnosť, ale nie je to podmienkou.

Medzi drahokamy všeobecne patrí diamant, smaragd, akvamarín, turmalín, granát, topás, zafír, alexandrit, kremeň (medzi kremene môže patriť ametyst, citrín, dymový kremeň, ruženín, krištáľ atď.) a rubín.

 

Ako môžem určiť kvalitu drahého kameňa? Na čo si mám dávať pozor pri kúpe minerálov?

Pri každom drahokame zohráva úlohu niekoľko faktorov. Prvým je miesto nálezu drahokamu a princíp jeho získania. V spoločnosti VitaJuwel vždy ctíme zásadu získavania drahých kameňov z oblastí bez konfliktov, aby tieto minerály neboli energeticky zaťažené. Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorú spoločnosť VitaJuwel reflektuje, je systém fair-trade, tento princíp umožňuje zaplatiť optimálnu cenu za spravodlivý obchod. Samozrejmosťou je eliminácia detskej práce. 

Odborníci na minerály a drahé kamene dokážu rozpoznať kvalitu daného drahého kameňa jednoduchým pohľadom. Bežný spotrebiteľ by sa mal zamerať na pôvod drahých kameňov a ich následný systém spracovania alebo distribúcie. Každý z týchto procesov zanecháva určitú energetickú stopu. Z tohto princípu je rovnako dôležité venovať pozornosť predajcovi týchto drahokamov.

V spoločnosti VitaJuwel sa trvalá kvalita použitých drahých kameňov deklaruje pravidelnými kontrolami EPI inštitútu v Offenburgu a Lapis Vitalis v Ludwigsburgu. Pôvod drahých kameňov, ich kvalita a čistota sú tak jednoznačne deklarované. Spoločnosť VitaJuwel je držiteľom certifikátu GKS (Gemologisch kontrollierte Steinqualität).

V súčasnosti je pre bežného spotrebiteľa veľmi ťažké rozpoznať skutočnú kvalitu drahých kameňov. V mnohých prípadoch sa jeden typ nahrádza iným, drahokamy sú farbené alebo falšované. V konečnom dôsledku sa všetko odvíja od ceny.

Ako sa správne starať o drahokamy?

Pravidelná starostlivosť je vhodná pre voľné drahokamy. Ich vyžarovanie do bezprostredného okolia ovplyvňuje naše prostredie, našu vitalitu, schopnosti a zručnosti. Na základe toho možno možnosť čistenia drahokamov rozdeliť niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je čistenie drahokamov, druhý princíp zahŕňa dobíjanie drahokamov. V prípade prvej možnosti možno na mnoho spôsobov odporučiť, aby ste na daný minerál nechali niekoľko minút tiecť tečúcu vodu. Optimálnou možnosťou je možnosť umiestniť tieto minerály do čistého horského prameňa a nechať okolo nich prúdiť vodu.

Ďalšou možnosťou je vložiť minerál do soľného roztoku a nechať ho pôsobiť. Tento proces vedie k dokonalému vyčisteniu drahého kameňa, potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. V prípade niektorých minerálov sa odporúča čistiť rovnaký čas, ako došlo k znečisťovanu. V tomto prípade sa odporúča umiestniť minerál do zeme a nechať ho určitý čas čistiť.

Z hľadiska dobíjania drahokamov ho možno rozdeliť na dve cesty. Niektoré drahokamy sa dajú dobíjať na slnku, iné môžu byť vhodné na energetizáciu mesačným svetlom. Závisí to od typu použitých minerálov.

Pomocou metódy VitaJuwel, t. j. drahokamov vložených do sklenenej fioly alebo modulu s drahokamom, možno kvalifikovať zachovanie energetického potenciálu v dlhodobom horizonte. Na základe toho nie je potrebné špeciálne čistenie drahokamov, tento proces je úplne vylúčený. Pokiaľ ide o energetizáciu zmesi drahých kameňov, tu sa odporúča individuálny prístup podľa každého používateľa. Niektorí z nás po konzumácii drahokamovej vody po určitú dobu pociťujú potrebu dobiť drahokamovú fiolu alebo modul vo fľaše ViA. Naopak, u niektorých táto potreba nevzniká.

Ako správne aktivujem drahokam?

Ľudia, ktorí často pracujú s drahokamami, majú jasné odporúčanie. Pri získavaní akéhokoľvek drahého kameňa v čistej forme sa odporúča, aby bol najprv energeticky očistený a potom posilnený dobíjaním. Až potom môže pôsobiť pozitívnou silou na náš život a aktivovať svoj plný potenciál čistej energie. Každý z nás je plne vedomou svetelnou bytosťou, či už si to uvedomujeme alebo nie, máme schopnosť očistiť alebo zbaviť sa negatívnej energie z daného systému alebo jednotlivých minerálov jednoduchou myšlienkou.

Všetci si uvedomujeme silu svojich myšlienok. Z tohto dôvodu je pozitívny prístup k energetickej sile a pôsobeniu drahokamov celkom zásadný. Na tomto základe je ľahké aktivovať pozitívne sily, ktoré sa za týmito drahokamami skrývajú.

Ako správne čistiť drahokamy?

Čistenie drahokamov možno vnímať viacerými spôsobmi. V prípade prvej možnosti čistenia drahých kameňov možno na mnoho spôsobov odporučiť, aby ste na daný minerál nechali niekoľko minút tiecť tečúcu vodu. Optimálnou možnosťou je umiestniť tieto minerály do čistého horského prameňa a nechať okolo nich prúdiť vodu.

Ďalšou možnosťou je vložiť minerál do soľného roztoku a nechať ho pôsobiť. Tento proces vedie k dokonalému vyčisteniu drahého kameňa, potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. V prípade niektorých minerálov sa odporúča čistiť rovnaký čas, ako došlo k znečisťovanu. V tomto prípade sa odporúča umiestniť minerál do zeme a nechať ho určitý čas čistiť.

Princíp očisťovania drahokamov vlastnou myšlienkou je tiež cesta a možnosť, nemusí byť každému blízka. Na internete určite nájdete aj iné varianty a možnosti čistenia drahých kameňov.

Ako sa nabíjajú drahokamy a minerály? Ako často nabíjam drahé kamene?

Pri tejto otázke sa musíme pozrieť na to, ako pracujeme s drahokamami. Drahokam môžeme mať vystavený v našom prostredí a nechať jeho energiu vyžarovať do okolia. Zároveň môžeme mať určitú zmes drahých kameňov, ktorú vložíme do džbánu, a nechať si ňou oživiť vodu. Prípadne máme zmes drahých kameňov od VitaJuwel uloženú vo forme fioly s drahým kameňom alebo modulu s drahým kameňom. Práve tento princíp používania drahých kameňov určuje variabilitu nabíjania a frekvenciu ich energetizácie.

V prípade vystaveného drahého kameňa sa čistenie môže vykonať len raz za dlhší čas. V prípade drahokamov umiestnených v džbáne s vodou je potrebné čistenie a nabíjanie vykonávať pravidelne. Ak chceme zachovať hygienickú čistotu, trvanlivosť a dokonca aj určitú životnosť týchto drahokamov. Princíp VitaJuwel bol založený na zachovaní pôvodných vlastností drahokamov, a teda na oživení vody najjednoduchším, najbezpečnejším a najhygienickejším spôsobom. V tomto ohľade sa eliminuje úplné prečistenie a energizácia systému. Treba dodať, že ak sa zvýši vedomie užívateľa vody o drahokamov, môže vnímať potrebu dobíjania týchto drahokamov pri slnečnom aj mesačnom svetle. V tomto prípade možno tiež odporučiť dobíjanie.

Vo všeobecnosti možno dobíjanie drahokamov rozdeliť na dva spôsoby. Niektoré drahokamy sa dajú dobíjať na slnku, iné môžu byť vhodné na dobíjanie mesačným svetlom. Vo väčšine prípadov je to deň splnu mesiaca, keď by mal byť drahokam vystavený mesačnému svetlu. Energia je v tomto čase najsilnejšia.

Ktoré drahokamy by som nemal vkladať priamo do vody?

Na túto otázku uveďte príklad: minerál, ktorý sa neodporúča pridávať priamo do vody, je malachit. Tento typ minerálu je toxický, čo znamená, že sa neodporúča pridávať ho priamo do vody. Spoločnosť VitaJuwel vyvinula princíp revitalizácie vody pomocou drahých kameňov vložených do drahokamovej fioly alebo modulu. Týmto spôsobom možno využívať pozitívne vyžarovanie drahých kameňov a nastaviť vysokú kvalitu čistej vody. Z tohto pohľadu je princíp VitaJuwel jediným spôsobom prípravy vody z drahých kameňov z malachitu. V tejto súvislosti sa neodporúča príprava vody z drahokamu tigrie oko.

Ktoré drahokamy nie sú povolené na slnečnom svetle?

Pre väčšinu minerálov je slnečné žiarenie veľmi prospešné pre dodávanie energie a dobíjanie týchto drahokamov a polodrahokamov. Spoločnosť VitaJuwel sa sústredila na drahokamy a polodrahokamy veľmi prospešné pre náš život. V zmesiach drahých kameňov, ktoré používa spoločnosť VitaJuwel, neodporúčame dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu u týchto minerálov: ametyst, ruženín, akvamarín, dymový kremeň a fluorit.

Aké drahokamy môžu byť spolu?

Vo všeobecnosti možno väčšinu drahokamov pri bežnom používaní navzájom kombinovať. Pokiaľ ide o princíp VitaJuwel, na základe podrobného výberu boli pripravené kombinácie zmesí drahých kameňov, ktoré pôsobia na vodu, a tým aj na náš organizmus určitým smerom. Kombinácia týchto drahokamov je vopred určená. Treba poznamenať, že existujú aj drahokamy a polodrahokamy, ktoré nie sú pre náš život úplne prospešné. VitaJuwel s týmito minerálmi nepracuje.

Ako si mám vybrať správnu zmes drahých kameňov podľa znamenia zverokruhu?

Z nášho pohľadu na produkty a zmesi drahých kameňov, ktoré ponúka spoločnosť VitaJuwel, nie je tento výber najdôležitejší, ale je možné zohľadniť drahé kamene patriace do určitej skupiny podľa znamenia zverokruhu. Tento zoznam drahých kameňov pre jednotlivé znamenia môžete brať ako pomôcku pri výbere zmesi drahých kameňov. V tomto prípade odporúčame všeobecné štúdium pôsobenia (vplyvu) jednotlivých drahých kameňov.

Konkrétne príklady drahých kameňov pre jednotlivé znamenia zverokruhu nájdete v tejto časti.

Ktoré drahokamy a minerály by som nemal kombinovať?

Pri zostavovaní akejkoľvek zmesi drahých kameňov treba brať do úvahy ich vplyv na naše životné prostredie, v prípade prípravku na revitalizáciu vody ich vplyv na náš organizmus. Z tohto pohľadu vždy pracujeme s minerálmi, ktoré sú pre náš život prospešné. Zloženie akejkoľvek zmesi drahých kameňov so sebou nesie určitú zodpovednosť jej tvorcu. Z tohto pohľadu môžete na internete nájsť množstvo informácií o tom, ako kombinovať alebo nekombinovať minerály.

Je diamant najcennejším drahokamom na svete?

Diamant je jednoznačne jeden z takmer najtvrdších známych prírodných minerálov a jedna z najtvrdších látok vôbec. Je to čisto kryštalická forma uhlíka C. Existujú rôzne názory na to, či je diamant najvzácnejším drahým kameňom na svete. Pri diamantoch často riešime ich farbu, ktorá môže byť od čírej až po žltú.

V spoločnosti VitaJuwel používame indický diamant kvôli energetickej čistote a zachovaniu systému spravodlivého obchodu. Tento diamant nie je opracovaný ľudskou rukou, takže ide o úlomky vsadené do sklenenej guľôčky a voľne plávajúce v drahokamovej fiole, ktorá obsahuje čisté horské kryštály. Táto súprava má veľmi pozitívny vplyv na vodu a najbližšie okolie. Už po 7 minútach máte pripravenú diamantovú vodu.

Ktoré drahokamy sú najznámejšie a najcennejšie?

Jedným z najznámejších a najcennejších drahých kameňov je určite diamant, ktorý sa vyrába v rôznych tvaroch, veľkostiach a farebných kombináciách. Vo všeobecnosti medzi najznámejšie drahokamy patrí modrý diamant, určite alexandrit a červený beryl (bixbit).