O metóde vitajuwel

O METÓDE VITAJUWEL
O METÓDE VITAJUWEL
Prečo používame drahé kamene?

Od dávnych čias sa drahé kamene umiestňovali priamo do vody, aby ju pozitívne ovplyvnili. Mylne sa však domnievame, že kamene vylúhujú do vody špecifické fyzikálne alebo minerálne látky. Drahé kamene sú pôvodnými zásobárňami energie. Túto energiu vydavá - vyžarujú do vody. Týmto spôsobom nastavujú vo vode novú sviežosť a vitalitu, ktorú poznáme len z krištáľovo čistej vody. Každý minerál má svoju vlastnú energiu, z technického hľadiska vyžaruje do upravenej vody inú frekvenciu. Z tohto dôvodu boli odborníkmi na minerály vytvorené zmesi drahých kameňov, ktoré pôsobia vždy určitým smerom.

Ako môžu drahokamy pôsobiť cez sklo?

Každý drahokam vysiela do svojho bezprostredného okolia veľmi špecifickú frekvenciu. Toto žiarenie prechádza sklom úplne neobmedzene. V spoločnosti VitaJuwel pracujeme s čistým sklom, t. j. bez ťažkých kovov. Ťažké kovy by nepriaznivo ovplyvnili kvalitu vody, ak by informácie z minerálov prechádzali cez sklo do revitalizovanej vody. Preukázanie funkčnosti fiol s drahými kameňmi / modulu drahých kameňov VitaJuwel prebieha v dvoch rovinách: jednou je mikrofotografia a druhou biologické hodnotenie. Viac TU.

Podobným spôsobom môžeme vnímať: ak stojíme za sklom a svieti na nás slnko, určite vnímame aspoň tepelné žiarenie slnka. Ďalší príklad: ak sa nachádzame v uzavretom sklenenom priestore s mobilným telefónom, frekvencia vysielaná mobilným telefónom prejde aj cez sklo. Rádiové vlny tiež prechádzajú cez sklo.

V tomto prípade sklo plní funkciu ochrany drahokamov a uľahčuje hygienickú úpravu vody. Sklo nie je prekážkou prenosu informácií z drahokamov do vody, všetky frekvencie jednotlivých drahokamov prechádzajú cez sklo.

Je možné merať frekvenciu drahých kameňov - kryštálov?

Každý drahokam vyžaruje svoju špecifickú frekvenciu. Z tohto dôvodu je kombinácia určitých drahých kameňov účinná na posilnenie zdravia a prípravu životne dôležitej vody. Uveďme jeden príklad.

Približne pred 30 rokmi sa švajčiarska hodinárska spoločnosť pokúsila kalibrovať nový typ hodiniek v podobe "digitálnych hodiniek". Japonská firma Seiko predstavila revolučné zistenie. Na tomto základe hodinky ukazovali presný čas v podobe hodín, minút a sekúnd. Základom vtedajšieho nového typu hodiniek, digitálnych hodiniek, bolo ukazovať čas s presnosťou na dni, týždne, mesiace, dokonca roky. Základom pre takéto presné meranie času bolo čisty horský krištáľ. Kryštál poskytuje dokonale presnú merateľnú frekvenciu a jeho rytmus je v priebehu času presne rovnaký kdekoľvek na planéte.

Presne takýto druh minerálov pridávame do produktov VitaJuwel, ktorého účinkom je neutralizácia škodlivých informácií vo vode a jej nastavenie na novú úroveň. Táto frekvencia má za následok zmenu a nastavenie vody do pravidelného usporiadania. Pomocou drahokamov získame novú štruktúrovanú a usporiadanú vodu. Tento "poriadok" je voda, ktorú prijímame do svojho tela.

Každá zmes drahých kameňov má vďaka určitej frekvencii mierne odlišné usporiadanie. To dokazujú niektoré mikrofotografie s rôznym usporiadaním v závislosti od použitej zmesi drahokamov. Viac TU.

Prečo sa používa sklenená fiola a sklenený modul s drahokamom?

Nasledujúca téma voľne nadväzuje na otázku: Ako môžu drahokamy pôsobiť cez sklo?

Inšpirácia pre koncept výrobku VitaJuwel pochádza z tisícročnej tradície úpravy vody drahými kameňmi. Táto metóda oživovania vody vkladaním drahých kameňov priamo do vody má pri bežnom používaní svoje úskalia a limity. O minerály a drahokamy je potrebné sa starať pomerne zásadným spôsobom. Keď sa vložia priamo do vody, do jedného alebo dvoch dní sa na ich povrchu vytvorí povlak. Z jednotlivých kameňov sa môžu do oživenej vody uvoľňovať ťažké kovy, ktoré vytvárajú jednotlivé úlomky, tzv. splitter. Z dlhodobého hľadiska sa mení farba minerálov, znižuje sa ich účinnosť a vyčerpáva sa ich energetický potenciál. Následne je potrebné tieto drahokamy (zmes drahokamov) nahradiť novými. Ak sa drahokam vyčerpal zmenou farby, nasleduje rozpad.

Spoločnosť VitaJuwel vytvorila koncept ochrany drahokamov a ich dlhodobej použiteľnosti. Na tento účel bola vytvorená fiola naplnená drahými kameňmi. Tento výrobok bol vyvinutý a zdokonalený do praktickej dokonalosti. Fiola je výrobok českých sklárov, ručne fúkané sklo bez ťažkých odvažovacích prvkov. Poskytuje dostatočný komfort pri umiestnení do vody a pôsobí už za 7 minút. Tento princíp zabezpečuje najvyššiu hygienu pri oživovaní vody drahokamami. Sekundárne výhody poskytuje tento systém v týchto oblastiach: odpadá dôkladné a časovo náročné čistenie drahokamov. Pôvodné vlastnosti drahokamov sú dlhodobo zachované. V prípade uvoľňovania určitých prvkov z jednotlivých drahokamov (tzv. materskej horniny) zostávajú tieto látky vo vnútri fioly/modulu a neovplyvňujú revitalizovanú vodu. Ak sa jednotlivé drahokamy odlomia a vytvoria takzvaný splitter, zostávajú opäť vo vnútri fioly/modula a nehrozí ich vyplavenie. Drahokamy zostávajú dlhodobo vitálne so svojimi pôvodnými vlastnosťami a rovnakou farebnou štruktúrou a leskom. Použitím konceptu VitaJuwel, t. j. umiestnením drahokamov do skla, odborník na minerály Walter von Holst kvalifikuje jedinečnosť v zmysle rýchlejšieho rozvoja chuti, s vyváženejšou a jemnejšou chuťou.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto konceptu je biologická tekutina vo vnútri fioly. Jej hlavnou funkciou je urýchliť prenos informácií o drahokame cez číre sklo do oživenej vody. Medzi ďalšie funkcie patrí udržiavanie hygieny vnútorného prostredia.

Po vytvorení konceptu VitaJuwel, t. j. prípravy vody z drahých kameňov pomocou drahých kameňov vložených do skla, bolo potrebné otestovať funkčnosť tohto konceptu. Tejto úlohy sa zhostilo nezávislé laboratórium Hagalis AG, ktorého úlohou bolo okrem iného kvalifikovať výsledok fyziologických testov na revitalizovanej vode. Test bol rozdelený na dve časti: prvou bola zmena na úrovni molekulárnej štruktúry, druhou časťou testovania bola zmena chemických parametrov. Na úrovni molekulárnej štruktúry sa zistilo, že po 7 minútach sa škodlivé informácie obsiahnuté vo vode neutralizovali, čím sa vo vode stanovila nová vitálna úroveň. Z hľadiska chemických parametrov sa zvýšila hodnota pH, zvýšil sa obsah kyslíka vo vode a, naopak, výrazne sa znížila vodivosť. Možno jednoznačne preukázať, že drahokamy majú schopnosť neutralizovať a rozpúšťať látky vo vode. Záverom tohto hodnotenia bola kvalifikácia dosiahnutia úrovne rovnocennej s čistou pramenitou vodou. Tento biologický posudok je možné nájsť na TU.

Na tomto základe spoločnosť VitaJuwel pracovala na rozšírení možnosti používať drahokamy na revitalizáciu vody kedykoľvek a kdekoľvek na ceste. Na tento účel bola vytvorená o niečo dlhšia fľaša ViA s drahokamami. Základom tejto fľaše sú drahé kamene vložené do skleneného modulu s drahými kameňmi, ktorých pôsobenie ovplyvňuje vodu podobne ako fľaša s drahými kameňmi.

Pre zákazníka predstavuje tento koncept veľmi jednoduchú, hygienickú a účinnú metódu úpravy vody drahými kameňmi priamo v domácom alebo kancelárskom prostredí.

V nadväznosti na tento veľmi úspešný koncept, ktorý je už 13 rokov overený skúsenosťami, bolo vyvinutých množstvo ďalších výrobkov využívajúcich tento účinný proces: miska s drahými kameňmi CrownJuwel je jedným z množstva výrobkov, ktoré revitalizujú vodu pre domáce zvieratá. Váza FLORA s drahými kameňmi sa vďaka svojej jedinečnej zmesi drahých kameňov stará o dlhšiu životnosť a trvanlivosť rezaných kvetov. Séria Treat Series je špeciálne navrhnutá na ošetrovanie ľudí, hygienu a použitie v gastronómii.

Ako dlho trvá, kým je voda z drahých kameňov pripravená?

7-10 minút. Na základe výsledkov nezávislého laboratória Hagalis AG, ktoré vykonalo testovanie v rôznych časových intervaloch, sa zistilo, že už po 7 minútach je voda nastavená na životne dôležitú úroveň.

Podľa skúseností našich zákazníkov vieme, že voda je určite pripravená do 10 minút. Zároveň v závislosti od použitej zmesi drahých kameňov môžeme povedať, že ak necháme drahé kamene na vode dlhší čas (rádovo desiatky minút alebo niekoľko hodín), účinnosť je ešte vyššia a chuť intenzívnejšia.

Ako bude ovplyvnená voda?

Považujeme za všeobecne dokázané, že voda má pamäť a reaguje na vonkajšie podnety. Princíp metódy VitaJuwel bol vyvinutý na základe jednej z možností ovplyvňovania vody na kvalitatívne vyššej úrovni. Energetické drahokamy a polodrahokamy, ktoré sa na tento účel používajú, svojou vyžarujúcou schopnosťou ovplyvňovať bezprostredné okolie nastavujú novú úroveň vitálnej alebo živej vody už za 7 minút. Každá voda, ktorú si kúpite v obchode, bez ohľadu na to, či ide o vodu z hlbokých studní alebo pramenitú vodu, bola ovplyvnená horninovým podložím alebo minerálmi v horninách, jednoducho kameňmi v tomto podloží. Preto je metóda VitaJuwel založená na princípe úplne prirodzenej revitalizácie vody tak, aby táto voda bola pre človeka čo najpriaznivejšia. Použitím drahokamov a polodrahokamov zvyšujeme vibračnú schopnosť, preto ich vyžarujúcou schopnostou dochádza k ovplyvneniu veľmi rýchlo, už po 7 minútach.

Demonštrácia funkčnosti pôsobenia drahokamov cez sklo na oživenú vodu prebiehala dvoma spôsobmi: jedným je mikrofotografia a druhým biologické hodnotenie. Obidve metódy preukázali účinnosť, rýchlosť a hygienu používania tohto konceptu. Viac TU.

Prečo je dobré upravovať vodu pomocou prípravku VitaJuwel?

Metóda VitaJuwel sa osvedčila ako veľmi účinný, efektívny a hygienický nástroj na rýchlu revitalizáciu vody. Naše telo tvorí približne 70 % vody. Preto je dôležité venovať veľkú pozornosť kvalite vody, ktorú konzumujeme. Jedným zo spôsobov revitalizácie vody a nastavenia jej veľmi vysokej úrovne je príprava vody s drahými kameňmi pomocou metódy VitaJuwel. Tento princíp umožňuje prípravu rôznych druhov vôd z drahých kameňov na základe použitých zmesí drahých kameňov. Z tohto hľadiska sa rôzne nastavenie vitálnej vody javí ako veľmi prospešné pre naše telo, bunky a celý organizmus. Schopnosť takto nastavenej vody spočíva v zachytávaní a odvádzaní škodlivých látok z tela.

Málokto z nás si uvedomuje, aká dôležitá je informačná čistota vody. Koncept metódy VitaJuwel nám umožňuje pomocou drahých kameňov neutralizovať škodliviny a informácie obsiahnuté vo vode a nastaviť ju na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň v priebehu niekoľkých minút. Preto hovoríme o nápoji 21. storočia.

Dosiahnem rovnaký výsledok, ak vložím drahokamy do vody?

Áno, s jedným veľkým otáznikom. Pri používaní fioly VitaJuwel stačí umyť sklo z vonkajšej strany. Potom vložte fiolu do karafy a 7 minút nechajte drahokamy na vodu pôsobiť veľmi hygienicky a s velmi dlhodobou možnostou používaní.

Pri vkladaní drahokamov a minerálov priamo do vody sa stretávate s niekoľkými aspektmi: pri vkladaní priamo do vody sa na ich povrchu v priebehu jedného až dvoch dní vytvorí povlak. Jednotlivé kamene môžu do oživenej vody uvoľňovať ťažké kovy a vytvárať jednotlivé úlomky, tzv. štiepky. Použitie drahokamov priamo vo vode si vyžaduje vnútorné čistenie, čo má za následok uvoľnenie tzv. materských kameňov (splitter) a ich možné znečistenie vody, ktorú následne pijeme.

Z dlhodobého hľadiska sa farba minerálov mení, čím sa znižuje ich účinnosť a vyčerpáva ich energetický potenciál. Následne je potrebné tieto drahokamy (zmes drahých kameňov) nahradiť novými. Ak sa drahokam vyčerpal zmenou farby, nasleduje rozpad.

Z tohto pohľadu je systém metódy VitaJuwel jednoznačne účinný z hľadiska revitalizácie vody a jednoduchého používania pre používateľov. To znamená používanie fioly s drahými kameňmi alebo modulu s drahými kameňmi vo forme fľaše ViA.

Poznám rozdiel v chuti vody?

Pri testovaní vína someliermi sme im dali posúdiť aj rôzne druhy vody s drahokamami podľa vopred pripravených zmesí drahokamov od spoločnosti VitaJuwel. Vo víne bolo badateľné nielen vnímanie špeciálnej chuti hrozna, kyselín, ale aj otváranie vína, uvoľňovanie alkoholu v dôsledku použitia fioly Víno a ďalších faktorov.

V prípade vody zistili vyššie uvedení someliéri diametrálne odlišnú chuť každej zmesi drahých kameňov. Podľa skúseností našich zákazníkov vieme, že každý z nás môže zažiť špecifickú vodu. Niekto môže vnímať chuť, iný vôňu, napríklad ruží. Pri diamantovej vode nemusí byť špecifická chuť, a už vôbec nie sila, pri ktorej niektorí zákazníci priamo vnímajú zmeny na svojom fyzickom tele. Z tohto pohľadu je zrejmé, že každá zmes drahých kameňov pôsobí na vodu trochu inak a čiastočne odlišným spôsobom ovplyvňuje aj naše ľudské telo.

Pre bežného spotrebiteľa je nevyhnutné vybavenie chuťových pohárikov. Niektorí z nás sú na chuť veľmi citliví, iní menej. To bude hlavným faktorom pri posudzovaní rozdielov v chuti vody.

Ďalším kľúčovým ukazovateľom je kvalita alebo typ použitej vody. V prípade plnenia vody z vodovodu si po 7 minútach určite všimnete inú chuť, najmä zmäknutie vody. Chuť vody sa môže ešte viac zintenzívniť, keď sa predĺži čas, počas ktorého je fľaša v karafe. Je to veľmi pravdepodobné aj v prípade používania balenej vody.

Pri použití čerstvej pramenitej vody nemusíte zaznamenať zásadný rozdiel, obe vody budú pravdepodobne hladké a prirodzene usadené. Dochádza však k zmene vitálnej úrovne vody na základe účinku na náš organizmus. Zo všeobecného hľadiska viete, že každá pramenitá voda má trochu inú chuť, pôsobí alebo ovplyvňuje aj iné spektrum našich buniek.

Odborníci na víno vedia, že ak chcú rozpoznať rôzne druhy vína a kvalifikovať to, čo vnímajú a čo cítia, je potrebná určitá skúsenosť alebo pravidelné testovanie. To isté platí aj pre vodu. Pri určitej pravidelnosti konzumácie čistej vody sa náš organizmus čistí a jedným z prejavov je pevnejšie zdravie a v mnohých ohľadoch aj zmena na úrovni chuti, t. j. citlivejšie a senzitívnejšie vnímanie chuti.

Prečo je dôležité mať čisté borosilikátové sklo bez ťažkých kovov?

Sklo je vo všeobecnosti najoptimálnejším materiálom na skladovanie vody. Spoločnosť VitaJuwel si pôvodne dala za cieľ pracovať so sklom, ktoré je dlhodobo krásne čisté a zároveň dosahuje maximálnu pevnosť. Z týchto základných predpokladov vyplynulo ako najvhodnejšie borosilikátové sklo. Je to jedno z najpevnejších skiel všeobecne a pri vhodnom použití sa dá použiť aj na varenie vody, pričom je zároveň možné z neho odstrániť ťažké, zaťažujúce kovy.

Snažíme sa dosiahnuť maximálnu kvalitu revitalizovanej vody. Z tohto dôvodu je potrebné čisté sklo, v ktorom informácie minerálov prenášané cez sklo do vody so sebou nenesú vibrácie týchto ťažkých kovov. To je hlavný dôvod používania čistého skla.

Aká je tekutina vo fiole/drahokamovom module?

Ide o biologickú tekutinu pripravenú inštitútom EPI. Táto biologická zmes vo vnútri fioly má niekoľko funkcií. Hlavnými sú prenos neskreslených informácií z minerálov priamo do vody a udržiavanie hygieny vnútorného prostredia. Pomocou biologickej tekutiny drahokamy chráníme a zachovavame pôvodné vlastnosti drahých kameňov, čo vedie k dlhodobému používaniu a dokonalej funkčnosti drahokamovej fioly.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto biologickej kazety je detekčná kvapalina. Ak je drahokamova fiola poškodený alebo neprasknutý, tekutina (biologická náplň) môže uniknúť do oživenej vody. V takom prípade veľmi rýchlo pocítite zmenu chuti vody. V takom prípade fiolu dalej nepoužívajte a kontaktujte nás.

Zjednodušene si možno túto biologickú kvapalinu predstaviť ako zmes čistej vody spolu s čistým alkoholom a detekčnou kvapalinou. Jej neúmyselná konzumácia v malých množstvách nie je zdraviu škodlivá.

Prečo používať sklo namiesto plastu?

Skúšali ste niekedy piť zo sklenenej fľaše a potom z plastovej? Všimli ste si rozdiel? Naši zákazníci to jednoznačne potvrdzujú, najmä pokiaľ ide o citlivosť na chuť vody a jej čerstvosť. Hlavnou výhodou skla na uchovávanie vody je jeho funkcia uchovávať čerstvú vodu dlhšie a vo vyššej kvalite. Čisté sklo v porovnaní s plastom neuvoľňuje do vody ďalšie prvky, čo považujeme za overené.

Plast by bol ľahší. Prečo ho nepoužiť?

Plast nie je úplne vhodný a bezpečný z hľadiska opakovaného používania. Okrem toho po jeho použití nenasleduje ekologická likvidácia. V USA sa každú sekundu použije 1500 plastových fliaš. Celých 80 % týchto PET fliaš sa nikdy nerecykluje.

Opätovné používanie sklenených fliaš alebo karáf je tiež jasnou voľbou z hľadiska ekológie a udržateľnosti. Vypočítali sme, že každý, kto pravidelne používa fľašu ViA, ušetrí až 70 kg plastového odpadu ročne! A to nie je málo...

Akú vodu mám používať vo výrobkoch VitaJuwel?

Vo výrobkoch VitaJuwel možno použiť akúkoľvek pitnú vodu. Vzhľadom na účinok drahých kameňov máte možnosť upraviť kvalitu vody podľa použitej zmesi drahých kameňov.

Biologické hodnotenie zistilo, že drahé kamene majú schopnosť neutralizovať škodlivé látky v bežnej pitnej vode z vodovodu. Takto možno používať bežnú vodu z vodovodu, ale ak používate niektorý z filtračných systémov, môžeme vám ho len odporučiť. Prefiltrovanú vodu potom upravte pomocou fioly alebo fľaše ViA.

Jednou z možností je aj úprava pramenitej alebo studničnej vody. V každom prípade máte možnosť zmeniť nastavenie a úroveň vitality tejto vody podľa použitej zmesi drahých kameňov. V niektorých prípadoch zvýšite jej energetický potenciál.

Používanie výrobkov VitaJuwel na balenú vodu má tiež priaznivý účinok. Je dôležité si uvedomiť, že balená voda so sebou môže niesť určité informácie v podobe prepravy, skladovania, balenia atď. Experimentovaním môžete ľahko zistiť, ktorá voda chutí lepšie...

Mal by som okrem konceptu VitaJuwel používať aj vodný filter?

Jednoducho povedané, filtračné zariadenie sa stará o chemické zloženie vody. Drahokamy sa starajú nielen o chemické zloženie vody, ale menia aj molekulárnu štruktúru. Na tento účel sa vytvára usporiadaná vitálna živá voda, úplne prírodného charakteru, veľmi vhodná na konzumáciu.

Ak už používate filtračné zariadenie, je to úplne v poriadku. Môžeme ho len odporučiť. Vďaka tomuto princípu už teraz zlepšujete kvalitu svojej vody. Po filtrácii vody je veľmi vhodné použiť metódu VitaJuwel vo forme fioly alebo fľaše ViA. Vďaka účinku drahých kameňov sa voda oživí a štruktúruje. To má pri konzumácii vody veľmi pozitívny vplyv na náš organizmus.

Voda má určitý obrys alebo usporiadaný a pravidelný tvar, ktorý podobne funguje aj v našom tele. Viac o tom hovoríme v niektorých otázkach, na ktoré sme už odpovedali vyššie.