NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTOV - VÁZA FLORA

POUŽITIE

Váza FLORA je v súčasnosti k dispozícii v dvoch verziách - klasická verzia vázy FLORA a váza FLORA so špeciálnym symbolom Kvet života. Pred prvým použitím vázy odporúčame opláchnuť jej vnútro pod tečúcou vodou. Vázu neotáčajte hore dnom, pokiaľ je vo vnútri vázy vložený modul s drahými kameňmi.

ČISTENIE

Pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť! Neodporúčame umývať vázu FLORA za predpokladu, že sa vo váze nachádza modul s drahým kameňom. Modul možno vybrať miernym ťahom (kývavým pohybom) zo skleneného puzdra. Pri tomto kroku buďte opatrní! Tento systém uloženia modulu umožňuje jednoduché ručné umývanie vázy a modulu s drahými kameňmi (vrátane tesnenia okolo modulu).

Vázu odporúčame čistiť vždy po použití, čiže po vybratí kvetov z vázy. Neodporúčame umývať sklo vázy v umývačke riadu. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je lepšie čistiť ju ručne pod tečúcou vodou.

BEZPEČNOSŤ

Pri manipulácii s vázou FLORA dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia. Neotáčajte vázu hore dnom, ak je vo váze vložený modul s drahým kameňom! Pred otočením vázy hore dnom drahokamový modul pridržte a kývavým pohybom ho možno veľmi ľahko z vázy vybrať.

Nepokúšajte sa otvoriť drahokamový modul. Sklenený modul s drahými kameňmi je počas výroby hermeticky uzavretý tak, aby sa nedal otvoriť.